Başkanın Sözü

9380e84a-b914-49b7-b5fe-1909e42784c7

Saygıdeğer Harşitliler, Yüzyıllardır Harşit Vadisi’nde birlik ve beraberlik içinde yaşayan, kültürlerini bugünlere kadar taşıyan atalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerek eğitim, gerekse ekonomik nedenlerle tarih ve doğa kokan Harşit Vadisi’nden ayrılan insanlarımız bugün metropollerde önemli bir nüfus oluşturmaktadır.

Özellikle İstanbul ve Bursa’da binleri aşan Harşit nüfusu bu metropollerde de kültürel değerlerinden, uzaklaşmamak, birlik ve beraberliklerini korumak amacıyla köy ve ilçe dernekleri kurmuşlardır.

 

Günümüzün hızla değişen kültürel değerleri bu metropolite yaşayan gençlerimizi hızla içinde almakta ve kendi kültürlerinden uzaklaştırmaktadır. Derneklerimiz her ne kadar bu kültürel yok oluşu engellemeye çalışsalar da mevcut yapıları ve ekonomik koşulları nedeniyle bu kültürel yok oluşa çareler bulma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

Harşit’in tanıtımı, tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması noktasında bu derneklerimiz bir araya gelerek daha büyük çalışmalara imza atabilecek bir yapının oluşması konusunda görüşbirliğine varmışlar, bunun neticesinde de Harşit Federasyonu’nun kurulmasına ve şahsımın da bu federasyonlaşma sürecini yönetmesine karar vermişlerdir.

Kuracağımız Harşit Federasyonu ile Harşit ve Harşitlinin ekonomik yönden güçlendirilmesi, Harşit’ın tarihi değerinin ortaya çıkarılması, Halk Oyunları, Hikayeler, Türküler, Ninniler, Deyişler gibi kültürel ögelerin derlenmesi noktasında önemli çalışmalara imza atacağımıza olan inancımla hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum